DOEL trainingen


In Exodus bieden we al geruime tijd zogeheten DOEL-trainingen aan (ex-)gedetineerden. DOEL staat voor: Door Outdoor Ervarend Leren. Deze outdoor-trainingen bieden door hun ‘andere’ insteek een belangrijke ondersteuning bij het leerproces van onze bewoners. Hiermee kan DOEL een bijdrage leveren aan een succesvolle resocialisatie. Via onderstaande links vindt u meer informatie over de aangeboden beschikbare trainingen:

Waarom DOEL-trainingen?outdoorlijst
Het Risc-gebied “Denkpatronen, gedrag en vaardigheden” (11) scoort hoog als risco-factor voor recidive onder onze doelgroep. Begeleiders, behandelaars, reclasserings- werkers en andere betrokkenen werken er hard aan om zicht te krijgen op wat in de denkpatronen, het gedrag of de vaardigheden van onze cliënten veranderd of versterkt zou moeten worden om hen een stevige basis te helpen creëren om na detentie (weer) aansluiting te kunnen vinden bij de maatschappij. Nog belangrijker is dat de cliënt zèlf zich bewust wordt van welke dingen hij /zij wil veranderen en waarom. Dat hij/zij zich realiseert wát hij /zij wil en kan leren, oefent in nieuwe vaardigheden, en er uiteindelijk bekwaam in wordt.

Wat maakt deze trainingen zo bijzonder?

  • Er wordt afwisselend een appèl gedaan op het hart, het hoofd en de handen. Deze zijn immers alle drie nodig om in beweging te komen en te blijven…. “Ik zag gewoon niet dat ik gevaarlijk bezig was als ik hout ging hakken zonder eerst de grond erom heen op te ruimen…”
  • Er wordt een verbinding gelegd tussen verleden, heden en toekomst. Patronen die vroeg ontstaan zijn in de levensgeschiedenis, bepalen ook nu nog de loop ervan…. “Bij het kampvuur moest ik opeens, na al die jaren, weer aan mijn opa denken. Het leek wel alsof hij weer even naast me zat en mij stimuleerde om het beste uit mijzelf te halen…”
  • Weg uit de eigen omgeving, geeft afstand tot het gewone leven, biedt ruimte om stil te staan of op een veilige manier geconfronteerd te worden…”Ik vroeg geen hulp bij het vuur maken en voelde me in de steek gelaten.. En zo is dat dus in al mijn relaties gegaan, die ik verbitterd beëindigd heb…Ik wil hulp leren vragen, anders zal ik me altijd alleen blijven voelen…”
  • Zelfvertrouwen wordt vergroot door het eigen probleemoplossend vermogen in nieuwe situaties te gebruiken… “Ik wilde eigenlijk al weer opgeven, maar toen zag ik opeens dat zeil liggen…Misschien kan ik ook wel een andere oplossing bedenken voor de bezoekregeling met mijn zoontje – ik ben flexibelere dan ik dacht!”