Aarde individueel


INZICHT IN GEDRAG EN CONTEXT

Download de Deelnemersfolder in pdf.
Download de Verwijzersfolder in pdf.

IMG_1627

 

In de start van de training (onderdeel Op Pad) staat het gedragspatroon centraal dat is ontstaan als reactie op de omstandigheden in het gezin van herkomst. Wat het gedrag toen heeft opgeleverd en nu oplevert wordt naast elkaar gelegd, bijvoorbeeld agressief of sterk vermijdend gedrag. Er wordt een doel op de lange termijn geformuleerd en dit doel wordt vertaald naar concrete stappen in het hier en nu. In concrete (Ervarend Leren-)oefensituaties worden nieuwe vaardigheden getraind. Indien van toepassing wordt toegeleid naar specifieke reguliere hulpverlening. Er wordt gebruik gemaakt van kwaliteiten en hulpbronnen afkomstig uit de context van de deelnemer.

 

Leerdoelen van de training
Na het volgen van de training heeft de deelnemer:

 • De familiegeschiedenis in kaart gebracht met behulp van een genogram
 • Hulpbronnen in kaart gebracht en ge(re-)activeerd
 • Concrete doelen geformuleerd op het gebied van de emotie of het gedrag die/dat centraal staat
 • Met deze doelen geoefend in de training en in de praktijk van alledag
 • Concrete handvatten om ook na de training verder mee aan de slag te gaan
 • een grotere motivatie om de familie/partnerrelatie onderdeel te laten zijn van de begeleiding/behandeling
 • Ook ervaart hij/zij na het volgen van de training waarschijnlijk meer rust op het gebied van de emotie of het gedrag dat centraal staat.aardetraining

Indien van toepassing kan de training de deelnemer helpen het delictgedrag te plaatsen in een intergenerationele context; hierdoor wordt het inzicht vergroot met betrekking tot de beweegredenen voor het delict en kan er gezocht worden naar gedragsalternatieven binnen en buiten de intergenerationele context. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat waarin aangegeven staat waar aan gewerkt is in de training en USB-sleutelhanger met foto’s en tekst over de training.

Voor wie
Deze training is gericht op deelnemers die scoren op de Risc-gebieden:

 • (10) emotioneel welzijn
 • (11) denkpatronen, gedrag en vaardigheden

en die aangeven:

 • een specifieke emotie die het opbouwen van duurzame relaties in de weg zit te willen onderzoeken
 • specifiek gedrag te willen onderzoeken, een gedrags-alternatief willen formuleren en hiermee praktisch willen oefenen
 • de stap naar de forensische psychiatrie te groot vinden, maar toch open staan voor gesprekken over zichzelf

Daarnaast is het belangrijk dat:

 • de deelnemer zich bewust is van emoties/gedrag die hem in de weg zitten en dat hij/zij deze wil veranderen
 • de deelnemer zelf kiest voor de training

IMG_6212Rol van verwijzers
De verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider of reclasseringswerker) heeft een belangrijke rol in het succes van de training. De verwijzer wordt daarom op diverse manieren bij de training betrokken: Na de Op Pad-wandeling wordt de informatie in een driegesprek met de verwijzer doorgesproken. In dit gesprek wordt ook de input van de begeleider gevraagd op het leertraject. Tussentijds  wordt de verwijzer telefonisch of via de e-mail geinfomeerd over de voortgang. Aan het einde van de trainingsperiode vindt een overdrachtsgesprek plaats met de verwijzer, de deelnemer en de trainer.

Praktische informatie

 • Deze training is individueel.
 • Van de cliënt wordt een tijdsinvestering van 15 tot 20 uur verwacht.
 • Van de verwijzer wordt een tijdsinvestering van minimaal 3 tot 4  uur verwacht.
 • Trainingstijden en kosten voor de training zijn in overleg (alle trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie)

Meer weten over deze training?
Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw cliënten en organisatie. Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Download de Deelnemersfolder in pdf.
Download de Verwijzersfolder in pdf.