Aarde met familie


RELATIES HERSTELLEN EN VERBETEREN

Download de Deelnemersfolder in pdf.
Download de Verwijzersfolder in pdf.

Nancy

In de start van de training (onderdeel ‘Op Pad’) staat het gedragspatroon centraal dat is ontstaan als reactie op de omstandigheden in het gezin van herkomst. Wat het gedrag toen heeft opgeleverd en nu oplevert wordt naast elkaar gelegd, bijvoorbeeld agressief of sterk vermijdend gedrag. Er wordt contact opgenomen met het familielid, waarbij de deelnemer zelf een brief schrijft – en waarbij aandacht is voor het doel van de ontmoeting. De trainer heeft ook zelfstandig contact met het familielid waarbij ook zijn/haar ervaringen met de deelnemer belicht worden. Er wordt toegewerkt naar een DOEL-dag samen met het betrokken familielid, waarbij in de natuur letterlijk en figuurlijk de balans tussen de twee familieleden wordt opgemaakt.

Daarna wordt naar de toekomst gekeken: wat is voor beiden belangrijk? Hoe zit het met autonomie en verbondenheid? Welke ondersteuning is wellicht noodzakelijk, en door wie gaat die gegeven worden.

Leerdoelenboom

Na het volgen van de training heeft de deelnemer:

 • de relatie met het familie(lid) of partner in kaart gebracht met behulp van een genogram
 • hulpbronnen in kaart gebracht en ge(re-)activeerd
 • meer begrip voor en/of vertrouwen in het betreffende familielid en zal daardoor meer steun kunnen en willen ontvangen; het netwerk wordt verstevigd en dit kan preventief werken mbt recidive
 • concrete doelen over de omgang met het familielid geformuleerd en gedeeld
 • een grotere motivatie om de familie/partnerrelatie onderdeel te laten zijn van de begeleiding/behandeling

Ook ervaart hij/zij na het volgen van de training waarschijnlijk meer rust op het gebied van de relatie die centraal staat. Indien van toepassing kan de training de deelnemer helpen het delictgedrag te plaatsen in een intergenerationele context; hierdoor wordt het inzicht vergroot met betrekking tot de beweegredenen voor het delict en kan er gezocht worden naar gedragsalternatieven binnen en buiten de intergenerationele context

IMG_6733Na afloop krijgt de deelnemer een digitale presentatie met zijn genogram (ook op papier), een foto-reportage van de DOEL-dag en zijn/haar volgende stap en een usb-stick met foto’s van de training

Voor wie

Doelgroep: (ex-) gedetineerden:

 • waarvan de verstoorde relatie direct of indirect, bewust of onbewust een factor geweest in de totstandkoming van het delictgedrag
 • die scoren op het Risc-gebied nummer 6 ‘relaties met partner en gezin’
 • die in hun jeugd slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik door familieleden
 • die scoren op de Risc-gebieden: (10) emotioneel welzijn en/of (11) denkpatronen, gedrag en vaardigheden

en die aangeven:

 • hun relatie met één familielid of hun partner willen verbeteren
 • ondersteuning te willen bij het onderzoeken van herstel van een verbroken relatie
 • meer inzicht te willen hebben in problemen die in die relatie optreden en handvatten om daar mee om te gaan

Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemer zelf kiest voor de training en dat hij/zij het betreffende familielid polst en deze bereid is om mee te doen  (anders is de training “Aarde – zonder familie” een beter alternatief).

IMG_6310Rol van de verwijzer

De verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider of reclasseringswerker) heeft een belangrijke rol in het succes van de training. De verwijzer wordt daarom op diverse manieren bij de training betrokken:

 • Na de Op Pad-wandeling wordt de informatie in een driegesprek met de verwijzer (begeleider / reclasseringswerker / behandelaar) doorgesproken en deze geeft input op de doelen die worden geformuleerd.
 • De verwijzer wordt tussentijds telefonisch of via de e-mail geinformeerd over de voortgang
  desgewenst kan de verwijzer aanwezig zijn tijdens de DOEL-dag met het familielid.
 • Aan het einde vindt een slotpresentatie plaats voor verwijzer en eventuele andere genodigden (familieleden, vrienden, andere zorgverleners), waarin handvatten voor het vervolg op het thema worden aangereikt.

Praktische informatie

Aan deze training nemen 2 mensen deel (de cliënt en het gekozen familielid/partner)
Van de cliënt wordt een tijdsinvestering van respectievelijk 20-25 uur verwacht. Van het familielid wordt een tijdsinvestering van 11 uur verwacht.
Van de verwijzer wordt een tijdsinvestering van minimaal 3,5 uur (zonder aanwezigheid bij de DOEL-dag) en maximaal 9,5 uur (met aanwezigheid bij de DOEL-dag) verwacht.Trainingstijden en kosten zijn in overleg (alle trainingen worden op maat gemaakt voor uw cliënten en organisatie).

Meer weten over deze training?

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw cliënten en organisatie.
Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.