Conflicthantering (teamtraining)


 

SAMENWERKEN EN DOELEN STELLEN

In deze Ervarend Leren-training werken de deelnemers aan door henzelf geformuleerde gedragsdoelen op het gebied van conflicthantering. Deze doelen komen voort uit hun levensverhaal, dat aan de orde komt in een individuele ‘Op Pad’: een wandeling van enkele uren die de start vormt van de training. Tijdens Op Pad wordt ook een verband gelegd met het delictgedrag. Na de individuele start volgen vier teamtrainingen waarin de deelnemers praktisch worden voorbereid op de driedaagse, elkaar beter leren kennen, hun doelen delen en een eenvoudig maar krachtig model aanleren om gedrag te abstraheren en te herkennen als samenwerkend, ontlopend of overlevend gedrag. Hun voorkeurs-conflicthanteringsstijl wordt uitgelicht en uitgelegd. Het team deelnemers zal tijdens de driedaagse steeds tegenstellingen in belangen ervaren. Om te kunnen eten, slapen en de weg te vinden is het voor het team noodzakelijk om niet vermijdend, toedekkend of forcerend te handelen. Tijdens de reflecties bespreken we de effectiviteit van ieders conflicthanteringsstijl en geven deelnemers elkaar feedback. Ook oefenen we met alternatieven om conflicten constructief op te lossen. We trekken lijnen naar het dagelijks leven (heden) en de toekomst. Na de driedaagse is er weer een teambijeenkomst waarin we de certificaatuitreiking (met genodigden) voorbereiden, en met wat afstand terugkijken op de driedaagse.

Leerdoelen van de training

Na het volgen van de training heeft de deelnemer:

ervaren wat de gevolgen zijn forceren, toedekken en vermijden van conflicten

het vertrouwen vergroot dat hij kan blijven samenwerken bij belangentegenstellingen

de bereidheid om hierin te oefenen in de weken na de training

ervaring opgedaan met het geven en ontvangen van feedback over het omgaan met conflicten

geoefend met meerdere conflicthanteringsstijlen

Ook (her)kent de deelnemer de volgende conflicthanteringsstijlen bij zichzelf en anderen:

model conflicthantering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemer krijgt na afloop:

 • DEen ingelijst certificaat met daarop een beschrijving van zijn/haar specifieke overleef-, ontloop-, en samenwerkend gedrag bij belangentegenstellingen.
 • Een persoonlijk DOEL-boek met daarin onder andere het eigen genogram, een overzicht van persoonlijke doelen en daarvoor benodigde tussenstappen en betekenisvolle beelden en beschrijvingen (naar aanleiding) van de training.

 

Voor wie?

Deze training is gericht op mensen:

 • die beter om wil gaan met conflicten
 • die in staat zijn om op hun eigen gedrag te reflecteren (d.w.z. die beschikken over een zeker vermogen tot abstraheren en relativeren)
 • die open staan voor het volgen van de training
 • bij wie geen sprake is van acute agressie of van groepsongeschiktheid

 

Rol van de verwijzer

De verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider of reclasseringswerker) heeft een belangrijke rol in het succes van de training. De verwijzer wordt daarom op diverse manieren bij de training betrokken:

Na de Op Pad-wandeling wordt de informatie in een driegesprek met de verwijzer doorgesproken en deze geeft input op de doelen die worden geformuleerd. De verwijzer ontvangt per teamtraining een verslagje, en kan, indien gewenst, op de hoogte blijven via een ‘live-foto-verslag’ van de driedaagse.

Na de driedaagse is er het certificaatsgesprek met de deelnemer, (waarbij de verwijzer aanwezig kan zijn) waarin de koppeling naar het heden te maken. De verwijzer is aanwezig bij de uitreiking. Aan het einde van het trainingstraject is er een terugkoppeling aan de verwijzer door de trainer en de deelnemer waarbij er in een powerpoint-presentatie via het heden lijnen getrokken worden van het verleden naar de toekomst.

Praktische informatie

De aanbevolen groepsgrootte voor deze training is 5-7 personen.
Van de deelnemers wordt een tijdsinvestering van tussen 15-17 dagdelen verwacht:

 • Op Pad en terugkoppeling: 2 dagdelen
 • Voorbereidende teamtrainingen: 4 dagdelen
 • Driedaagse: 3 dagen aaneengesloten
 • Certificaats- en eindgesprekken: 1/2 dagdeel
 • Uitreiking en presentatie: 1 dagdeel

Van de verwijzers wordt een tijdsinvestering van 3 uur verwacht:

 • Twee overdrachtsgesprekken (deze kunnen plaatsvinden in de reguliere gesprekstijd van de verwijzer met cliënt)
 • Bijwonen van de presentatie en certificaatuitreiking

Trainingstijden en kosten voor de training zijn in overleg (alle trainingen worden op maat gemaakt voor uw organisatie).

 

Meer weten over deze training?

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw cliënten en organisatie.
Neem contact met ons op.