Op Pad


ZELFVERTROUWEN EN MOTIVATIE

Download de folder voor verwijzers in pdf.

Download de folder voor deelnemers in pdf

Over de training

IMG_1627De deelnemer vertelt in de informele rustige sfeer van duin, strand of bos zijn familiegeschiedenis. Destructieve patronen worden in verband gebracht met de oorzaak van ontstaan en constructieve patronen worden uitgelicht. Op ervaringen uit het verleden wordt vanuit een ander perspectief en met wat afstand gereflecteerd. Hierdoor werkt de training versterkend voor het zelfvertrouwen en heeft een positieve en richtinggevende werking op de intrinsieke motivatie tot verandering. Uit reacties van deelnemers blijkt dat er meer begrip voor zichzelf of hun familie, en meer ruimte en rust gecreëerd wordt. Actuele thema’s worden in verband gebracht met ervaringen in het gezin van herkomst. Er is aandacht voor hulpbronnen die een deelnemer in kan schakelen en voor kwaliteiten. Er wordt gewerkt vanuit Contextueel perspectief (gelieerd aan systemisch werken).

 

IMG_6212Leerdoelen van de training

Na het volgen van de training kan de deelnemer:

 • opener praten over zijn/haar familiegeschiedenis, en actief meewerken aan het delen van deze inzichten met de eigen verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider, reclasseringswerker)
 • met afstand terugkijken op het eigen verleden
 • verbanden leggen tussen specifiek gedrag in het heden en gedrag in het verleden een intrinsiek gedragen doel
 • bepalen waar hij/zij naar toe wil werken

Ook krijgt de deelnemer in de training meer zicht op zijn/haar hulpbronnen en kwaliteiten

Na afloop ontvangt de deelnemer een OpPad-map met daarin onder andere zijn/haar genogram met aandachtspunten, een overzicht van persoonlijke doelen en benodigde tussenstappen en een ingelijste betekenisvolle foto uit de training.

De training Op Pad kan gevolgd worden als afzonderlijke DOEL-training of als voorbereiding op de vervolgtrainingen Aarde of de Teamtraining (zie http://exodusdoel.nl/doel-trainingen/ voor meer informatie)

Voor wie

Deze training is gericht op ex-gedetineerde deelnemers:IMG_6310

 • die vanuit een ander perspectief naar hun levensgeschiedenis willen kijken omdat ze hinder ondervinden van hun (jeugd)ervaringen
 • die met het thema familierelaties bezig zijn of willen
 • bij wie een verstoorde familierelatie direct of indirect, bewust of onbewust, een factor geweest in de totstandkoming van het delictgedrag
 • die scoren op het Risc-gebied nummer 6 (‘relaties met partner en gezin’)
 • hun relatie met één familielid of hun partner willen verbeteren
 • ondersteuning te willen bij het onderzoeken van herstel van een verbroken relatie
 • meer inzicht te willen hebben in problemen die in die relatie optreden en handvatten om daar mee om te gaan

Daarnaast richt de training zich op verwijzers die:

 • snel een beeld willen hebben van de familieomstandigheden van een cliënt
 • vanuit een ander perspectief naar hun cliënt willen kijken

Rol van de verwijzer

De verwijzer (bijvoorbeeld behandelaar, begeleider of reclasseringswerker) heeft een belangrijke rol in het succes van de training. De overdracht aan de verwijzer vindt ongeveer een week na de training plaats in een driegesprek tussen trainer, deelnemer en begeleider. Hiervoor wordt een genogram gemaakt en gepresenteerd. Daarnaast wordt de door de deelnemer gewenste veranderingsrichting op papier gezet.

IMG_6733Praktische informatie

 • Op Pad is een individuele training.
 • Van de cliënt wordt een tijdsinvestering van 8 uur verwacht.
 • Van de verwijzer wordt een tijdsinvestering van 2 uur verwacht voor het driegesprek na afloop.

Trainingstijden en kosten zijn in overleg. Alle trainingen worden op maat gemaakt voor uw  cliënten en organisatie.

Meer weten over deze training?

Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw cliënten en organisatie.
Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.