Ilse: “mijn cliënt is opener, we kunnen eindelijk vooruit kijken”


schaamte-schuld

Ilse (psycholoog): “Tom (56) heeft in het verleden zijn zusje misbruikt. Tijdens de door de rechter opgelegde behandeling zei hij niet veel in de groep. Toen hij begon met de DOEL-begeleiding van Exodus kwamen dingen in beweging. Ook letterlijk, want deze vorm van begeleiding was laagdrempelig, buiten, tijdens lange wandelingen.

Tijdens die wandelingen praatte Tom met zijn DOEL-begeleider voor het forwardeerst over de grote schuld die hij voelde naar zijn zusje toe. Ook vertelde hij aan haar waarom hij eerst niet kon praten bij mij in de behandelgroep. Samen met hem en de DOEL-begeleider hebben we toen bekeken hoe we de behandeling beter kunnen benutten voor hem. Sindsdien is hij opener, en komt hij eindelijk ook echt vooruit in het behandelproces.”

In de DOEL-trajecten van Exodus werken we aan inzicht in gedrag, acceptatie van beperkingen en waar nodig het zoeken van en ondersteunen bij de doorverwijzing naar langere termijn hulp. De DOEL-methodiek kan ook als ondersteuning ingezet worden in begeleidings- of behandeltrajecten van andere organisaties.