Interview met Casper, de outdoor-vrijwilliger 1


CasperCasper is outdoor-vrijwilliger bij Exodus in Den Haag. Hij helpt trainster Nelleke met het organiseren van de trainingen in het Door Outdoor Ervarend Leren (DOEL)-programma. Onderdeel van elke DOEL-teamtraining is dat de hele groep deelnemers gezamenlijk enkele dagen en nachten in de natuur verblijft: de zogeheten “outdoordriedaagse”.

 

Casper komt elke woensdag naar het huis om de teamtrainingen voor te bereiden. Hij onderhoudt het outdoor-materiaal en bouwde samen met de bewoners een tuinhuis om alles netjes in te bewaren. Samen met Nelleke geeft hij praktische trainingen zoals kompas lezen en zelf vuur maken, maar ook aan de mentale voorbereiding wordt hard gewerkt.

 

DOEL

In de aanloop naar de outdoordriedaagse zijn er gesprekken en oefeningen om het team voor te bereiden op het samenwerkingsproces. “Het is de bedoeling om een actieve samenwerking te organiseren om bewoners meer bewust te maken van specifieke processen”, legt Casper uit. “Alle deelnemers stellen vooraf enkele persoonlijke doelen die ze willen behalen tijdens de outdoor. Dat kan bijvoorbeeld zijn om beter te leren omgaan met agressiviteit door frustraties eerder aan te geven. De bedoeling is dus door samen uitdagingen aan te gaan, ook persoonlijke doelen te halen.”

 

Zelf heeft Casper ook doelen. Vanuit zijn rol als vrijwilliger, zoekt hij een evenwicht tussen begeleiden en meedraaien. “In hoeverre ben ik actief of passief? De bewoners moeten de opdrachten uitvoeren, maar ik ben de oren en de ogen. Ik help alleen als ze er echt om vragen. Zij moeten samenwerken, ik mag meedoen. Spannende rol.”

 

Drie dagen samen(werken)

Casper vertelt: “Dit jaar fietsen we van Den Haag naar Noordwijk, op een tandem. Zo begint meteen het samenwerkingstraject. Dan gaan we het kamp opbouwen, bivak opzetten, vuur maken en koken. Een outdoordag duurt in principe twaalf uur, maar daar kan snel vertraging bij komen. Hoe beter je samenwerkt, hoe vlotter de dag verloopt.”

 

Op zo’n outdoordag worden verschillende opdrachten verdeeld. Telkens is iemand anders de teamcoach die erop moet toezien dat het team blijft samenwerken en dat dingen lopen. De ochtend begint met een tussentijdse evaluatie van ontwikkelingen in de groep. Later trekken ze in twee groepen van vier met kompas de natuur in, met ieder een deel van het avondmaal op zak. Pas als de groepen weer samenkomen, kunnen ze eten.

 

Succes

“Als ze het als groep helemaal af kunnen maken, ligt daar hun grootste winst,” zegt Casper, “Want we hebben het met z’n allen gedaan, met z’n allen succes gehad, maar we zijn ook met z’n allen diep gegaan. Achteraf hebben ze voor zichzelf een schouderklop, maar ook voor de groep. Ze krijgen meer respect voor elkaar en de samenwerking gaat veel beter. Sommigen worden wat zelfstandiger. Zij hebben de groep minder nodig en pakken meer hun eigen leven op, met de nieuwe inzichten die ze hebben gekregen.”

 

Ongeveer een week na de outdoor verwelkomt het team familie en vrienden in het Exodushuis voor een feestelijke avond waar ook medebewoners en medewerkers van Exodus bij aanwezig zijn. Er worden foto’s bekeken en verhalen verteld. Ze kijken opnieuw naar wat ze hebben geleerd en hoe ze nu verder kunnen. Alle deelnemers krijgen een certificaat met hun persoonlijk behaalde doelen, en een verdiend applaus natuurlijk.

 

Toekomst

Het DOEL-traject loopt goed en dat is ook andere Exodushuizen opgevallen. Casper blikt vooruit: “Er zijn plannen om ook in andere huizen activiteiten te ondernemen. We zien dat het werkt. Als bewoners op deze wijze kunnen samenwerken, zorgt dat voor lol, werkritme en zelfstandigheid. Mooie resultaten zorgen voor een schouderklopmoment en daar wordt iedereen blij van.”


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Interview met Casper, de outdoor-vrijwilliger