Jos: “Ik heb na 20 jaar weer contact met mijn vader”


IMG_6719Jos (21), verloor zijn vader uit het oog toen hij 10 was: “Ik was sinds mijn 13e agressief, en hing op straat rond. M’n moeder wilde niet over m’n vader praten, ze haat hem nog steeds. Maar ik miste hem, ik kwam niet vooruit en haalde mijn diploma’s niet. Ik wist waar mijn vader was, maar durfde geen contact te maken. De DOEL-begeleiding heeft geholpen om weer contact met hem te krijgen.

M’n vader heeft uitgelegd waarom hij bij ons is weg gegaan en verteld hoe hij zelf diploma’s heeft gemist. Hij is pas bij de uitreiking van mijn diploma geweest en is trots dat ik inmiddels werk heb bij mijn vroegere stageplek. Het contactherstel met mijn vader is belangrijk voor me. Mijn moeder snapt nu dat haar haat mij stress geeft, en dat wil zij niet. Dus praat ze tegen mij niet meer negatief over m’n vader.”

De eigen kracht van mensen groeit met het verbeteren van belangrijke sociale verbindingen. Aan het begin van problematisch gedrag, zoals het zich onttrekken aan de maatschappij, liggen vaak breuken of onverwerkt verdriet in het gezin van herkomst ten grondslag. In zulke gevallen kan het voor het aanboren van iemands eigen kracht, een belangrijke voorwaarde zijn  dat  sociale relaties hersteld  worden en/of dat de pijn die aan deze relaties verbonden is geraakt, een dragelijke plek krijgt. Daarom heeft Exodus voor mensen die aan dergelijke relationele doelen willen werken, een speciale aanvulling op het reguliere ambulante begeleidingstraject: de systemisch contextuele begeleiding die wij DOEL-trajecten noemen.