Over DOEL


Met onze DOEL-trainingen helpen we ex-gedetineerden om versneld inzicht te krijgen in eigen gedragspatronen, valkuilen en mogelijkheden en om op basis daarvan te oefenen met nieuwe vormen van gedrag. Ook contextueel werken en het werken aan herstel en verbetering van sociale relaties staat centraal in de trainingen. De combinatie van doen, ervaren en praten maakt dat DOEL goed aansluit bij de problematiek van onze doelgroep. We verwachten daarom dat DOEL het bestaande behandel- en begeleidingsaanbod effectiever kan maken.

Download bovenstaande DOEL folder in pdf.
Meer lezen over de verschillende trainingen? Kijk hier.

 

OVER DOEL

Praten en doen

Slechts een klein deel van de mensheid leert door ‘erover te praten’, toch is dit de meest gebruikte methode in de hedendaagse hulpverlening. Leren gaat voor veel mensen echter veel veel sneller als ze eerst in een veilige omgeving ervaren wat hun grootste uitdagingen zijn en hoe ze hierdoor belemmerd worden. Om problemen op het niveau van denkpatronen, gedrag, vaardigheden en houding aan te kunnen pakken, is het namelijk belangrijk om niet alleen te praten maar ook te doen.

Snelkookpan
Outdoor werkvormen bieden hiervoor een zeer geschikte context. Bij Exodus noemen we dit de ‘DOEL-methodiek’: Door Outdoor Ervarend Leren. Heel simpel gezegd komt het erop neer dat we onze bewoners meenemen de natuur in, weg uit hun vertrouwde omgeving, en hen vervolgens, in teamverband of als individu, voor uitdagende opdrachten stellen. Met DOEL creëren we een snelkookpan om benodigde inzichten in eigen gedrag en mogelijkheden te ontwikkelen. Door een goede terugkoppeling naar het reguliere Exodus begeleidingstraject zorgen we er vervolgens voor dat deze nieuwe inzichten bij onze bewoners in de alledaagse praktijk van het Exodushuis kunnen beklijven.

Versneld leren
Door een leerervaring aan te bieden in een veilige maar uitdagende setting, raken mensen intrinsiek gemotiveerd om nieuwe competenties te verwerven.
Outdoor is wereldwijd één van de meest toegepaste vormen voor effectief leren. Vreemd genoeg wordt outdoor in Nederland voornamelijk geassocieerd met ontspanning en ‘fun’. In veel andere landen wordt outdoor in de eerste plaats geassocieerd met versneld leren. Ieder mens heeft een diepe behoefte om te leren, outdoor werkvormen bieden een uitdagende mogelijkheid om dit leren te stimuleren en te versnellen. Zodra mensen onder druk komen te staan, door eigen fouten of door omstandigheden, kan leren echter zo onveilig worden dat er nauwelijks nog positieve groei mogelijk is. Straf of justitieel toezicht zijn factoren kunnen mensen aan het denken zetten, maar vaak is de angst voor meer maatregelen zo groot dat de benodigde ruimte om te leren niet ervaren wordt. We hebben gemerkt dat het juist dan enorm kan helpen om een leercontext te creëren waarin fouten mogen worden gemaakt, bewustwording van ontbrekende vaardigheden niet bedreigend is, en alternatief gedrag uitgeprobeerd kan worden.

Het DOEL-effect
Bij Exodus-huizen hebben we de afgelopen jaren flink wat ervaring kunnen opdoen met Door Outdoor Ervarend Leren. Elke keer leidde dit tot zeer positieve reacties onder zowel bewoners als begeleiders. Door begeleiders van Exodus wordt inmiddels gesproken van het ‘DOEL-effect’: de open, goede, en leergierige sfeer die merkbaar is na een DOEL-training. De combinatie van doen, ervaren en praten maakt dat DOEL goed aansluit bij de problematiek van onze doelgroep en het bestaande behandel- en begeleidingsaanbod effectiever kan maken. Met het project DOEL 2.0 willen wij deze methodiek daarom graag toegankelijk maken voor een veel grotere groep ex-gedetineerden door intensief samen te werken met andere nazorgorganisaties.