Over Exodus


Uit de bajes, en dan?
Per jaar komen alleen al in de regio Zuid-Holland West duizenden mensen vrij uit de gevangenis. Een groot deel van hen belandt na hun vrijlating van de regen in de drup. Het blijkt vaak moeilijk een leven na detentie weer op de rails te krijgen. Een mens verliest in de gevangenis namelijk niet alleen zijn vrijheid, maar vaak ook zijn baan, inkomen, huis, en het contact met vrienden en familie. Bovendien dragen ex-gedetineerden door hun veroordeling voortaan een stempel met zich mee. Dit draagt eraan bij dat het voor veel mensen moeilijk is om na detentie een positieve plek in de samenleving te vinden.

Recidive en veiligheid
Ondanks het vaak oprechte voornemen om de criminaliteit voorgoed de rug toe te keren, begaat 66% van de ex-gedetineerden binnen vier jaar na het verlaten van de gevangenis opnieuw een delict. Dit leidt niet alleen tot veel persoonlijke ellende maar ook tot grote maatschappelijke overlast en kosten. Het terugdringen van recidive is een belangrijke stap naar een veiliger samenleving.

Exodus Zuid-Holland West
Wij bieden al 30 jaar opvang en begeleiding aan mensen die net uit de gevangenis komen en proberen hen via een begeleidingsprogramma gericht op Werk, Wonen, Relaties en Zingeving blijvend op het rechte pad te krijgen. Dit doen we met succes: mensen die het begeleidingsprogramma afronden, recidiveren bijna de helft minder dan ex-gedetineerden die het zonder deze begeleiding moeten doen (kijk hier voor meer informatie over onze resultaten). Een van de belangrijkste succesfactoren hierbij, is het vergroten van iemands inzicht in zijn of haar eigen (probleem)gedrag en de mogelijkheden die iemand heeft om op een andere manier met problemen om te gaan.

Begeleid wonen
Onze Exodushuizen in Leiden en Den haag bieden een vorm van begeleid wonen aan ex-gedetineerden die dit nodig hebben. Een persoonlijke en kleinschalige aanpak is kenmerkend voor de werkwijze van Exodus. Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider en een schaduwbegeleider. Het begeleidingsprogramma verloopt in fases, Voor elke fase bepaalt een bewoner samen met de persoonlijke begeleider zijn of haar doelstellingen. Naarmate bewoners vorderen in het programma krijgen ze meer vrijheden maar ook meer verantwoordelijkheden.

Ambulante begeleiding
Hoewel het begeleid wonen voor sommige ex-gedetineerden essentieel is, geldt dit niet voor iedereen. Veel mensen hebben voor een succesvolle nieuwe start na detentie genoeg aan een minder intensieve vorm van begeleiding. Daarom bieden wij ook ambulante begeleidingstrajecten aan. Ook in ons ambulante begeleidingsaanbod gaan we uit van de persoonlijke benadering en het individuele maatwerk die kenmerkend zijn voor al het werk van Exodus.

Maatjesnetwerk
Exodus Zuid-Holland West wordt ondersteund door een trouwe poule vrijwilligers die als maatje, huisvrijwilliger of arbeidscoach een belangrijke rol spelen richting onze cliënten. Ze geven op een bijzondere en persoonlijk betrokken manier aandacht aan onze doelgroep, zorgen voor gezelligheid, praktische hulp en voor contact met de ‘gewone’ buitenwereld. Ook ex-gedetineerden die niet bij ons in huis wonen of bij ons in een ambulant begeleidingstraject zitten, kunnen gebruik maken van ons maatjesnetwerk

Organisatie
Bij Exodus Zuid-Holland West werken tientallen professionals en vrijwilligers samen aan de resocialisatie van ex-gedetineerden. Exodus Zuid-Holland West heeft een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van Exodus Den Haag en Exodus Leiden is in handen van directeur-bestuurder Ed Deij.