Rosa: “mijn zoon en ik zijn weer met elkaar in gesprek”


mamtattooRosa, moeder van een ex-verslaafde zoon: “Ik wist dat het gebruik van Marcel heel veel invloed op mijzelf en de rest van ons gezin had. Ik ging er letterlijk en figuurlijk onder gebukt. De DOEL-begeleiding was laagdrempelig en gewoon bij ons thuis. Daar hebben de zusjes van Marcel aan hem verteld welke invloed zijn gebruik op hun leven heeft gehad, Maar hij heeft ook verteld hoe en waarom hij is gaan gebruiken. We zijn weer met elkaar in gesprek, en dat helpt om die pijnlijke tijd te begrijpen. Ik heb het gevoel dat ik weer verder kan, zonder die zware last van schaamte voor de familie en de buurt.”

Aan het begin van problematisch gedrag, zoals het zich onttrekken aan de maatschappij of criminaliteit, liggen vaak breuken of onverwerkt verdriet in het gezin van herkomst ten grondslag. Voor mensen die dat willen hebben we, met steun van diverse fondsen, daarom een speciale aanvulling op het reguliere ambulante begeleidingstraject van Exodus ontwikkeld: de systemisch-contextuele begeleiding die wij “DOEL-trajecten” noemen.

In deze DOEL-trajecten wordt veel aandacht besteed aan het (samen) herstellen of opbouwen van positieve sociale relaties, het formuleren van en toewerken naar realistische gedragsdoelen, en het versterken van vaardigheden om een zinvolle plek in de maatschappij te vinden. Daarnaast wordt gewerkt aan inzicht in gedrag, acceptatie van beperkingen en waar nodig het zoeken van en ondersteunen bij de doorverwijzing naar langere termijn hulp. Lees meer over deze trajecten op de speciale DOEL-website.